Kredi Geri Ödeme Planı Hesaplama

Aşağıdaki kutucuklara alacağınız kredi tutarını, bankanın ya da ilgili kurumun size uygulayacağı faiz oranını ve kredi vadesini (ay cinsinden) giriniz ve hesapla butonuna basınız. Kredi geri ödeme hesaplama sistemimizde ilgili kurumun size uygulayacağı masraflar hariç tutulmuştur.

Kredi Geri Ödeme Planı Hesaplama Formu


 1. Örn. 125000
 2. Örn. 7500
 3. Örn. 36
 4. Örn. 0.99
* Doldurulması zorunlu alanlar.

Kredi nedir?

Bankaların veya diğer kurumların, özvarlıklarının yanı sıra, topladıkları vadeli ve vadesiz Türk Lirası ya da döviz mevduat ile banka dışında temin ettikleri fonları, yasal sınırlar içinde ve banka içi mevzuatı çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine belirli bir süre sonra geri alınması kaydı ile borç olarak vermesi ya da borç anlamında olmamakla birlikte, birbirleriyle taraflardan birinin taahhüdünün ve / veya bu taahhütten doğacak borçlarının garanti edilmesi işlemidir.

Geri ödeme planı nedir?

Kredi kullanımı sırasında mutabık kalınan; kredinin vadesini, faiz oranını, ödenecek taksit tutarını, vergi ve fonları içeren ödeme tablosudur.

Vade nedir?

Kredi kullanırken belirlenen geri ödemelerin süresidir.

Tüketici Kredilerine uygulanan vergi ve fonlar nelerdir?

Tüketici Kredileri, Maliye Bakanlığı'nın Ocak 2004 ayında yayınlanan tebliği gereğince damga vergisinden muaftır ancak her taksitte, faiz üzerinden KKDF ve BSMV tahakkuk etmektedir ve bu tutarlar bankalarca ilgili kuruma ödenmek üzere tahsil edilmektedir. Konut ve Konut Tadilat Kredilerinde KKDF muafiyeti vardır.

BSMV nedir?

Banka Sigorta Muameleleri Vergisi’dir. BSMV, kar üzerinden hesaplanarak resmi kurumlara ödenmek üzere banka veya ilgili kurum tarafından müşterilerinden tahsil edilmektedir.

Farklı tredi türleri için uygulanan BSMV oranları:

 • Şahıs Binek Araç:%5
 • Şahıs Ticari Araç:%5
 • Şahıs Konut:%0
 • Şahıs İşyeri:%5
 • Diğer Tüketici Kredileri:%5

KKDF nedir?

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’dur. KKDF, kar üzerinden hesaplanarak resmi kurumlara ödenmek üzere banka veya ilgili kurum tarafından müşterilerden tahsil edilmektedir.

Farklı tredi türleri için uygulanan KKDF oranları:

 • Şahıs Binek Araç:%15
 • Şahıs Ticari Araç *:%15
 • Şahıs Konut:%0
 • Şahıs İşyeri *:%15
 • Diğer Tüketici Kredileri:%15

* Vergi Levhası ve İşletme Defter aktifine kaydedilmesi durumunda KKDF oranı %0'dır.

İlgili Aramalar

 • kredi hesaplama
 • kredi hesaplama makinesi
 • kredi hesap makinesi
 • kredi hesaplama tablosu
 • konut kredisi hesaplama tablosu
 • kredi ödeme planı
 • kredi geri ödeme hesaplama
 • kredi geri ödeme
 • kredi hesaplama motoru
 • kredi hesaplama programı
 • ödeme planı
 • konut kredisi hesap makinesi
 • kredi hesaplama aracı
 • kredi geri ödeme planı
 • kredi ödeme planı hesaplama
 • kredi ödeme tablosu
 • ara ödemeli kredi hesaplama
 • konut kredisi hesaplama makinesi

Finansal Hesaplamalar:

Sınav Puanı Hesaplamaları:

Eğitim Hesaplamaları:

SGK Hesaplamaları:

Sağlık Hesaplamaları:

Matematiksel Hesaplamalar:

Muhasebesel Hesaplamalar:

Seyahat Hesaplamaları:

Dilbilgisi Hesaplamaları:

Diğer Hesaplamalar: